ilive
02 فروردین 1402 - 16:37

نمادهای نوروزی سطح شهر همدان

همدان_ هر سال با فرا رسیدن عید باستانی نوروز، المان های متناسب با این عید ملی توسط شهرداری همدان در سطح شهر مستقر می شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1104684